OCAK MECLİS KARARLARI 2017
 
1-  02 Ocak 2017 İmar Bay.Kom.raporu
2-  02 Ocak 2017 İl Özel Kom.raporu
3-  03 Ocak 2017 Eğitim Kom.raporu
4-  03 Ocak 2017  Den.Komis üye sayısı
5-  03 Ocak 2017  Den.Komis üye secimi
6-  04 Ocak 2016  Çevre Sağ. Kom.sevk
7-  04 Ocak 2016  Eğitim Kom.sevk
8-  04 Ocak 2016  Tarım Kom.sevk
9-  04 Ocak 2016  Jeotermal Kom.sevk
10- 04 Ocak 2017 Mütevelli Hey.seçimi
11-  04 Ocak 2017 Plan Büt. Kom.raporu
12-  05 Ocak 2017 Gençlik  Kom.raporu
13-  05 Ocak 2017 Sağlık  Kom.raporu
14-  05 Ocak 2017 Jeotermal Kom.raporu
15-  06 Ocak 2016  İmar Kom.sevk
16-  06 Ocak 2016 Plan Bütçe Kom.sevk
17-  06 Ocak 2016 Gençlik Kom.sevk
18-  06 Ocak 2016 Özel İda.Kom.sevk
19-  06 Ocak 2017 Tarım Kom.raporu
20-  06 Ocak 2017 Sözleşmeli per ücretleri 
 
ŞUBAT MECLİS KARARLARI 2017
 
21-  06 Şubat 2017 Araç Devri
22-  06 Şubat 2017 Özel idr.kom.Sevk
23-  06 Şubat 2017 Plan Büt.Kom.Sevk
24-  06 Şubat 2017 İmar Kom.Sevk
25-  07 Şubat 2017 İmar Kom.Sevk
26-  07 Şubat 2017 İmar Kom.Sevk
27-  07 Şubat 2017 İmar Kom.Sevk
28-  07 Şubat 2017 Özel İdare Kom.sevk
29-  07 Şubat 2017 Eğitim Kom raporu
30-  07 Şubat 2017 Gençlik Kom raporu
31-  07 Şubat 2017 Jeotermal Kom raporu
32-  08 Şubat 2017 İmar Kom.Sevk
33-  08 Şubat 2017 Özel İdr. Kom.Sevk
34-  08 Şubat 2017 Tarım Kom raporu
35-  08 Şubat 2017 Çevre Kom raporu
36-  09 Şubat 2017 Plan Büt.Kom.Sevk
37-  09 Şubat 2017 Jeotermal Kom.Sevk
38-  09 Şubat 2017 Tarım Kom.Sevk
39-  09 Şubat 2017 Çevre Kom.Sevk
40-  09 Şubat 2017 Gençlik Kom.Sevk
41-  09 Şubat 2017 İmar  Kom. raporu
42-  09 Şubat 2017 Bütçe  Kom. raporu
43-  09 Şubat 2017 Özel İdr.  Kom. raporu
44-  10 Şubat 2017 Eğitim Kom.Sevk
45-  10 Şubat 2017 Aile Kom.Sevk
46-  10 Şubat 2017 Görevlendirme
47-  10 Şubat 2017 İmar Kom. raporu
48-  10 Şubat 2017 İmar Kom. raporu
49-  10 Şubat 2017 Özel İdr. Kom. raporu
50-  10 Şubat 2017 Kadro İhas ve iptali
 
MART MECLİS KARARLARI 2017
 
51-  01 Mart 2017  Ödenek Tahsis değişikliği
52-  01 Mart 2017  İmar Kom.raporu
53- 02 Mart 2017 Ödenek Tah Değ.Saraykent
54-  02 Mart 2017 İmar Kom.Sevk
55-  02 Mart 2017 İl Özel İd. Kom.Sevk
56-  02 Mart 2017 İl Özel İd. Kom.Sevk
57-  02 Mart 2017 Plan ve Bütçe. Kom.Sevk
58-  02 Mart 2017 Jeotermal  Kom.Sevk
59-  02 Mart 2017 Çevre Sağlık  Kom.Sevk
60-  02 Mart 2017  İmar Kom.raporu
61-  02 Mart 2017  Jeotermal Kom.raporu
62-  03 Mart 2017  Eğitim Kom.raporu
63-  03 Mart 2017  Çev.Sağ.Kom.raporu
64- 03 Mart 2016 2016  Faaliyet raporu
65-  04 Mart 2017  İmar Kom.raporu
66-  04 Mart 2017  Eğitim Kom.Sevk
67-  04 Mart 2017  Gençlik Kom.Sevk
68-  04 Mart 2017  Tarım  Kom.Sevk
69-  04 Mart 2017  İmar Kom.Sevk
70-  04 Mart 2017  İzin (Murat YIKILMAZ)
71-  04 Mart 2017  Plan Bütçe Kom.raporu
72-  04 Mart 2017  Plan Bütçe Kom.raporu
73-  04 Mart 2017  Özel İdare Kom.raporu
74-  04 Mart 2017  Özel İdare Kom.raporu
75-  04 Mart 2017  Gençlik Kom.raporu
76-  05 Mart 2017  Plan Bütçe Kom.raporu
77-  05 Mart 2017  Özel İdare Kom.raporu
78-  05 Mart 2017  Plan Bütçe Kom. Sevk
79-  05 Mart 2017  Tarım Kom.raporu
80-  05 Mart 2017  Aile Sos.Kom.raporu
81-  05 Mart 2017  İmar Kom.raporu
 
NİSAN MECLİS KARARLARI 2017
 
82-  03 Nisan  2017  Plan Bütçe Kom. Sevk
83-  03 Nisan  2017  Plan Bütçe Kom. Sevk
84-  03 Nisan  2017  Plan Bütçe Kom. Sevk
85-  04 Nisan  2017  Özel İdare Kom. Sevk
86-  04 Nisan  2017  Özel İdare Kom. Sevk
87-  04 Nisan  2017 Öde.Tahsis Değişikliği
88-  04 Nisan  2017 Yetkilendirme
89-  04 Nisan  2017 İmar Kom.Sevk Kararı
90-  04 Nisan  2017 Aktarma
91-  04 Nisan  2017 Plan Kom.Sevk Kararı
92-  05 Nisan  2017 Eğitim Kom. raporu
93-  05 Nisan  2017 Jeotermal Kom. raporu
94-  05 Nisan  2017 Özel İdare Kom. raporu
95-  05 Nisan  2017  İmar Kom.raporu
96-  06 Nisan  2017  Plan Bütçe Kom raporu.
97-  06 Nisan  2017  Plan Bütçe Kom raporu.
98-  06 Nisan  2017  Bedelsiz Devir.
99-  06 Nisan  2017 Çevre Kom.raporu
100-  06 Nisan  2017 Tarım Kom.raporu
101-  06 Nisan  2017 Gençlik Kom.raporu
102-  06 Nisan  2017 Bütçe Kom.raporu
103-  07 Nisan  2017  Plan Bütçe Kom raporu.
104-  07 Nisan  2017  Gençlik Kom.Sevk
105-  07 Nisan  2017  Tarım Kom.Sevk
106-  07 Nisan  2017  Çevre Kom.Sevk
107-  07 Nisan  2017  Aile Sos. Kom.Sevk
108-  07 Nisan  2017  Jeotermal Kom.Sevk
109  07 Nisan  2017  Eğitim Kom.Sevk
110  07 Nisan  2017  Encümen üye seçimi
111  07 Nisan  2017 Kom. ve üye sayıları
112  07 Nisan  2017 İhtias Kom. üye seçimi
 
MAYIS MECLİS KARARLARI 2017
 
113-  02 Mayıs  2017  Plan Bütçe Kom. Sevk
114-  02 Mayıs  2017  İl Özel İdaresi Kom. Sevk
115- 03 Mayıs  2017 Vidanjör aracı
116-  03 Mayıs  2017 İmar Kom.sevk
117-  03 Mayıs  2017 İmar Kom.sevk
118- 03 Mayıs  2017 Öde.Tah. Değ. Merkez
119- 03 Mayıs  2017 Öde.Tah. Değ. Merkez
120- 03 Mayıs  2017 Öde.Tah. Değ. Merkez
121- 03 Mayıs  2017 Öde.Tah. Değ. Merkez
122- 03 Mayıs  2017 Öde.Tah. Değ. Merkez
123- 03 Mayıs  2017 Öde.Tah. Değ. Merkez
124- 03 Mayıs  2017 Öde.Tah. Değ. Çekerek
125-  04 Mayıs  2017 Çevre Kom.sevk
126-  04 Mayıs  2017 Tarım Kom.sevk
127-  04 Mayıs  2017 Gençlik Kom.sevk
128-  04 Mayıs  2017 İmar Kom.raporu
129-  04 Mayıs  2017 Eğitim Kom.raporu
130-  04 Mayıs  2017 Plan Büt. Kom.raporu
131-  04 Mayıs  2017 Tarım  Kom.raporu
132-  04 Mayıs  2017 Özel İdare Kom.raporu
133-  04 Mayıs  2017 İl Özel İdaresi-Alt Yapı ve Sanat
134-  05 Mayıs  2017 İmar Kom. raporu.
135-  05 Mayıs  2017 Eğitim Kom.sevk
136-  05 Mayıs  2017 Çevre Kom. raporu.
137-  05 Mayıs  2017 Gençlik Kom. raporu.
138-  05 Mayıs  2017 Jeotermal Kom. raporu.
139-  05 Mayıs  2017 Aile Sos. Kom. raporu.
140-  06 Mayıs  2017 Plan ve Büt. Kom.sevk
141-  06 Mayıs  2017 İl Özel Kom.sevk
142-  06 Mayıs  2017 Jeotermal Kom.sevk
143-  06 Mayıs  2017 Özel İdaresi Kom Raporu
144-  06 Mayıs  2017 Plan Bütçe Kom Raporu
145-  06 Mayıs  2017 Tatil Kararı
 
HAZİRAN MECLİS KARARLARI 2017
 
146-  05 Haziran 2017  İl Özel İdaresi Kom. Sevk
147-  05 Haziran 2017  Plan ve Bütçe Kom. Sevk
148-  05 Haziran 2017  Eğitim Kom. Sevk
149- 06 Haziran  2017 Öde.Tah. Değ. Merkez
150- 06 Haziran  2017 Öde.Tah. Değ. Merkez
151- 06 Haziran  2017 İmar Kom.raporu kararı
152- 06 Haziran  2017 Plan ve Bütçe  Kom.raporu
153- 07 Haziran  2017 Eğitim Kom.raporu
154- 07 Haziran  2017 Tarım Kom.raporu
155-  08 Haziran 2017  Plan ve Bütçe Kom. Sevk
156-  08 Haziran 2017  Tarım Kom. Sevk
157-  08 Haziran 2017  Jeotermal Kom.raporu
158-  08 Haziran 2017 Özel İdare Kom.raporu
159-  08 Haziran 2017 Gençlik Kom.raporu
160-  09 Haziran 2017 Plan Bütçe Kom.raporu
161-  09 Haziran 2017 İmar Kom.Sevk kararı
162-  09 Haziran 2017 Gençlik Kom.Sevk kararı
163-  09 Haziran 2017 Çevre  Kom.Sevk kararı
164-  09 Haziran 2017 Jeotermal Kom.Sevk kararı
165-  09 Haziran 2017 Çevre Kom.raporu kararı
 
 
TEMMUZ MECLİS KARARLARI 2017
 
166-  03 Temmuz 2017 izin önergesi.
167-  03 Temmuz 2017 İmar Kom.raporu.
168-  03 Temmuz 2017 Eğitim Kom.raporu.
169-  04 Temmuz 2017  Tarım Kom. Sevk
170-  04 Temmuz 2017  Plan Bütçe Kom.raporu
171-  04 Temmuz 2017 Özel İdare Kom.raporu
172-  05 Temmuz 2017  Mütevelli heyet seç
173-  05 Temmuz 2017  Gençlik Kom.sevk
174-  05 Temmuz 2017  Çevre  Kom.sevk
175-  05 Temmuz 2017  Eğitim Kom.sevk
176-  05 Temmuz 2017  Tarım kom.raporu
177-  06 Temmuz 2017  Jeotermal Kom.sevk
178-  06 Temmuz 2017 Özel İdare Kom.sevk
179-  06 Temmuz 2017 İmar Kom.sevk
180-  06 Temmuz 2017 Plan Bütçe Kom.sevk
181-  06 Temmuz 2017 Jeotermal Kom raporu
182-  06 Temmuz 2017 Gençlik Kom raporu
183-  07 Temmuz 2017 Çevre ve Sağlık
 
 
AĞUSTOS MECLİS KARARLARI 2017
 
184- 01 Ağustsos  2017 Öde.Tah. Değ. Yerköy
185-  01 Ağustos 2017  Plan ve Bütçe Kom. Sevk
186-  01 Ağustos 2017  Jeotermal sevk
187- 02 Ağustos  2017 Öde.Tah. Değ. Çekerek
188- 02 Ağustos 2017 Sorgun kilit parke İmar kom sevk
189-02 Ağustos 2017 İl Özel İdaresi Kom.raporu
190-02 Ağustos 2017 Tarım kom.raporu
191-03 Ağustos 2017  plan ve bütçe sevk
192-03 Ağustos 2017  İl Özel İdaresi sevk
193-03 Ağustos 2017 Çevre Sağlık sevk
194-03 Ağustos 2017 Tarım Orman sevk
195-03 Ağustos 2017 İmar ve Bayındırlık sevk
196-03 Ağustos 2017 Gençlik Spor Kom Rap.
197-03 Ağustos 2017 Çevre ve Sağlık kom.rap
198-03 Ağustos 2017 Eğitim Kültü kom.raporu
199 -04 Ağustos 2017 İmar kom.raporu
200-04 Ağustos 2017  Gençlik Spor sevk
201-04 Ağustos 2017  eğitim Kom sevk
202-04 Ağustos 2017 plan bütçe Kom Rap.
203-04 Ağustos 2017 Eğitim Kültür Kom Rap
204-05 Ağustos 2017  Ödenek aktarma
205-05 Ağustos 2017 Plan Bütçe Kom Rap.
206-05 Ağustos 2017 Jeotermal kom rap
 
EYLÜL MECLİS KARARLARI 2017
 
207-  05 Eylül 2017  Görevlendirme
208-  05 Eylül 2017  Ödenek Tahsis Değişikliği
209-  05 Eylül 2017  Organize Sanayi Hisse Devri
210-  06 Eylül 2017  Gölet devri
211-  06 Eylül 2017  Küçük Sanayi Sitesi
212-  06 Eylül 2017  Çevre Kom.raporu
213-  06 Eylül 2017  Eğitim  Kom.raporu
214-  06 Eylül 2017  Plan Bütçe  Kom.raporu
215-  07 Eylül 2017  Önerge Tarım Kom.Sevk
216-  07 Eylül 2017  Önerge Çevre Kom.Sevk
217-  07 Eylül 2017  Tarım Kom.raporu
218-  07 Eylül 2017  Gençlik Kom.raporu
219-  08 Eylül 2017  Önerge Eğitim Kom.Sevk
220-  08 Eylül 2017  Önerge İl Özel İdaresi Kom.Sevk
221-  08 Eylül 2017  Önerge Gençlik Kom.Sevk
222-  08 Eylül 2017  Özel İdare Kom.raporu
223-  08 Eylül 2017  İmar Kom.raporu
224-  09 Eylül 2017  Jeotermal Kom.raporu
 
EKİM MECLİS KARARLARI 2017
 
225-  02 Ekim 2017  Eğitim Kom.raporu
226-  02 Ekim 2017  Spor Kom.raporu
227-  03 Ekim 2017  Ödenek Tahsis Değişikliği
228-  03 Ekim 2017  Taşınmaz Satış Plan Kom.sevk
229- 03 Ekim  2017  Yatırım ve Çalışma Proğ
230-  03 Ekim 2017  Özel İdare Kom.raporu
231-  03 Ekim 2017  Jeotermal Kom.raporu
232-  04 Ekim 2017  Çöp Top. Plan Kom.sevk
233-  04 Ekim 2017  İmar Kom.raporu
234-  04 Ekim 2017 Plan Bütçe Kom.raporu
235-  05 Ekim 2017 Plan Bütçe Kom.raporu
236-  05 Ekim 2017 Borçlanma Plan Kom sevk
237-  05 Ekim 2017 Tarım Kom.raporu
238-  06 Ekim 2017 Plan Bütçe Kom.raporu
239-  06 Ekim 2017 Ödenek Tah.Değ. Çadırardıç
240-  06 Ekim 2017 Çevre Kom.raporu
 
KASIM MECLİS KARARLARI 2017
 
 
 
Web Master Sadettin KILINÇASLAN
e-Posta : 
sadettin.kilincaslan@icisleri.gov.tr
YOZGAT İL ÖZEL İDARESİ
Aşağı Nohutlu Mah. Sakarya Caddesi Güneş Sokak
0 354 212 10 48 - 212 10 37 / Fax : 0 354 212 12 57
Tüm Hakları Saklıdır © 2016